Odstoupení od smlouvy

Formulář na odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout ZDE.

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodů v lhůtě 14 dnů.

Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnem ode dne kdy Vy a nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou přepravce převezme zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem a nebo e-mailem) na adresu Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice, senzahracky@senzahracky.cz

 

Pro tento účel můžete použít vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy.

V případě zájmu máte možnost vyplnit a zaslat vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy a nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky prostřednictvím naši internetové stránky www.senzahracky.cz

Pokud využijete tuto možnost, přijeti odstoupení od kupní smlouvy Vám bezodkladně potvrdíme e-mailem, resp. na jiném trvanlivém nosiči.

Lhůta na odstoupení od kupní smlouvy je zachovaná, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta na odstoupení od kupní smlouvy.

 

2. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, především kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží.

To se nevztahuje na dodatečné náklady pokud jste zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější způsob doručení, který nabízíme a ani na náklady za doplňkové služby pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k úplnému jejímu poskytnutí.

Platby Vám budou vrácené bez zbytečných odkladů a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno oznámení od odstoupení od této kupní smlouvy.

Jejich úhrada bude uskutečněná stejným způsobem, jaký jste použili při Vaši platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Zboží nelze vrátit na dobírku. V případě zaslání vráceného zboží na dobírku společnost Nomiland zboží nepřevezme.