Reklamační podmínky

Reklamační formulář si můžete stáhnout ZDE.

Reklamační podmínky

 

1.      Všeobecné ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracovaný dle Občanského zákoníku v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“) u kterého jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti na chyby (dále jen „Reklamace“).

„Prodávající“ je:

obchodní společnost NOMILAND s.r.o. se sídlem Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice, IČ: 268 75 853, zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28925.

Společnost Nomiland provozuje internetový obchod senzahracky.cz

„Kupující“ je:

-          spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní spotřebu a nebo pro potřebu příslušníků své domácností a

-          fyzická a nebo právnická osoba – podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky (především záruční lhůta) můžou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitelé a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem jsou upravené Obchodním zákoníkem.

2.      Záruční podmínky

Pokud bylo zboží kupujícímu dodáno v poškozeném obalu, je oprávněný zásilku nepřevzít. V tomto případě zůstává zachovaný nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího a nebo na vrácení kupní ceny dle zvolení Kupujícího.

Pokud se vyskytnou chyby zboží v záruční lhůtě, kupující může uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční lhůty je 24 měsíců, dle ustanovení zákonu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

V případě reklamace odešlete  zboží na naši adresu Nomiland s.r.o., Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice.

Kupující je oprávněný odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinné vrátit vše, co jim bylo na jejím základu poskytnuto.

3.      Postup reklamace

Pokud zjistíte chybu výrobku, na kterou se vztahuje reklamace v průběhu záruční lhůty, napište nám na e-mailovou adresu reklamace@senzahracky.cz a přiložte vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, případně přiložte fotodokumentaci.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem), po fyzickém obdržení zásilky k reklamaci. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.

 Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní. Zákazníkům ale vycházíme maximálně  vstříc a snažíme se reklamace řešit co nejrychleji a v jejich prospěch, pokud jsou oprávněné. Na reklamaci se  můžete e-mailem i telefonicky kdykoli informovat. 

 Prodávajíci je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů.

 V případe uznané reklamace nese náklady na dopravu zboží k reklamaci prodávajíci. 

4.      Závěrečná ustanovení

V případě jakékoliv Reklamace informuje Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 8. 2014.